ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.net
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.org
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
.biz
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
.info
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
.name
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.us
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.lawyer
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.me
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
.accountant
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
.blog
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.website
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.club
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
RM75.00
1 سال
.asia
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.shop
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution